001

         วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561" ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ บริเวณหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีท่าน นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิด ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัขและแมว

 

001

 

           วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข แมว  ตำบลป่างิ้ว อำเมืองอ่างทอง  โดย พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานอ่างทอง 

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายศักดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

 

 001

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป๊นประธานในพิธีทำขวัญควายและเลี้ยงบุพเฟ่ควาย  เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอ่างทอง ปี 2561

 

1

 

           วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ต้อนรับการตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายต่างๆ ของกรมปศุสัตว์จากนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยคณะและร่วมประชุม Gin conference การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

 

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน เกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ นำโดย นายประสิทธิ์ พวงทอง และทีมงาน ให้การต้อนรับ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์