001

        วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นางนำสิน เหลืองบุศราคัม บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน โกบอล โฮลดิ้ง จำกัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๔,ooo ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ