001

 

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การตอนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง