010

 

               วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. นายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่บ้านวัดกาไสย์ บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นประธานในพิธี กิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน และกำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDV แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบสารกำจัดแมลงพาหะ แร่ธาตุก้อน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคส่วนประชาชนเข้าร่วม