ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง จ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2560)