ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาลในหน่วยผสมเทียมต่างๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2561)